Pogrešan čovek - Petak, 26. april - Dijana instruiše Saru šta da kaže policiji

Zoe kopa po Mihajlovim stvarima i pronalazi nešto što je duboko uznemiri.

26.04.2019. - 02:00h
REći ćeš...
REći ćeš...foto: Prva Tv

Aleksandra se obraća policiji, nakon čega Nastasja preuzima istragu o Mihajlovoj nesreći.

Dijana se protivi Sarinoj želji da ode da vidi oca u bolnici. Mihajlovo stanje je sve lošije.