Na granici - Sreda, 1. januar - Kristina beži sa venčanja

Mijo poludi kad sazna da je Mirela novac od nagrade potrošila na novi bicikl za dete koje još ne hoda.

01.01.2020. - 04:00h
foto: Alek

Tomo ima novu ideju kako da odobrovolji Marka te pozove Kristinu, koja zbog Marka beži s vlastitog venčanja.