Kolo sreće - Sreda, 20. oktobar - Svađe Spase i Jelisavate sve su glasnije

Momčilo je stigao u Sopot kod Goce. Elena i Kosta su iznervirani i već planiraju šta će sa njim, dok se Momčilo poverava Goci da ne može da prestane da razmišlja o njenoj otmici, da ga taj nerazjašnjen slučaj i dalje okupira.

Spasa je sve drskiji prema Jelisaveti, a i ona prema njemu. A njihove svađe nisu baš za svačije uši!​