Kolo sreće - Utorak, 12. oktobar - Elena čini sve da pridobije Maru da joj da punomoćje za finansije

Bojan negoduje i ne dozvoljava majci da ovlasti Elenu da raspolaže njenim finansijama. Elena takvu reakciju doživljava kao znak nepoverenja i svojom glumom omekšava Maru.

12.10.2021. - 02:00h
Prepredena Elena
Prepredena Elenafoto: Prva

Jelisaveta dolazi na sastanak sa Elenom. Prva tačka njihovog razgovora vezana je za predbračni ugovorom.