Istine i laži – Četvrtak, 16. maj – Una čita majčino pismo

Una je ćerka sestre Radetovog prvog poslovnog ortaka... To sada svi znaju, sem Radeta. Dok pokušavaju da je raskrinkaju, Luka čita pismo koje je Unina pokojna majka pisala svojoj kćerki. Pavle saopštava da su podaci izgubljeni onog trenutka kada mu je Tatjana razbila telefon. Kod Marine i Nikole se okuplja celo društvo. Svi se spremaju da odu na otvaranje Arsinog haba. Tatjana koja se celo posle podne opija u kafiću, započinje da histeriše...

16.05.2019. - 02:00h