Igra sudbine - Sreda, 23. septembar - Luka likuje zbog svoje pobede, ali ne sluti ko se okuplja iza "zatvorenih vrata"

Nakon što je oterao Vukašina, Luka sada preti i Višnji. Kaže, da će joj da će završiti isto ukoliko nastavi da šuruje sa njegovim neprijateljima. Dok likuje zbog svoje pobede, Ada se nalazi s Vukašinom i Aleksom... Bruner izjavljuje Donki saučešće, zbog sudijine smrti i saopštava joj da je našao nekoga na koga će moći da se osloni u svakom trenutku.

23.09.2020. - 00:00h