Drugo ime ljubavi - Četvrtak, 16. jul - Saša više nema nerava

Bruno nastavlja potragu za Mirom i nalazi ga u franjevačkom samostanu. Saznaje da je Miro ostavio Fililpu pismo u kojem mu ostavlja kafanu. Jelena je još uvek pod utiskom susreta sa Brunom. Na zajedničkom ručku s Jelenom i Karmelom, Loli teško pada Karmelin i Jelenin razgovor o deci i naglo odlazi. Saša fizički napada Antu.

16.07.2020. - 02:00h