Dar mar - Sreda, 28. jul - Željko izgara od ljubomore

Pero pomaže Juri u kampanji, ali mu pravi sramotnu fotografiju za plakat i proširuje trač o tome da Jure ima samo jedno jaje. Jure u šoku shvata da mu glasove donosi Perina laž. Ljubo se žali Boženi i Mili da mu je lepše u zatvoru nego kod kuće ili kod Božene, pa nevoljno pristaje da izađe iz ćelije. Nakon što Željko oslobodi Ljubu, shvata da su mu Božena i Mile zapravo ukrali nalaz obdukcije pred nosom.

27.07.2021. - 23:00h

Željko se osili kao novi šef stanice pa Boženu, Branka i Milu zatvara iza rešetaka, a Zokija tera da riba podove u stanici. Milena pomaže Trkulji u traženju Jagode. Trkulja pronalazi Jagodu koja je osnovala novu porodicu. Milena ljubi Trkulju u obraz pred Željkom koji izgara od ljubomore.