Život priča: Otac čiji je identitet skriven, već osam godina pokušava da dokaže da majka zlostavlja dete

U ovoj emisiji će svi identiteti biti zaštićeni isključivo zbog zaštite maloletnog deteta.
19.11.2018. - 13:01h

Ovo dete danas ima 11 godina i trenutno živi sa ocem iako je majka zakonski staratelj. Kod oca živi zato što je izmešten odlukom policije i tužilaštva. Naime, policija je podnela, protiv majke deteta, krivičnu prijavu zbog nasilja u porodici.

Dete ne želi da živi sa majkom i samo želi da ga neko sasluša od zvaničnih institucija. Sud i dalje pokušava da dete vrati majci.

Poslednji pokušaj vraćanja deteta majci se pretvorio u haos u samoj sudnici.

Zastupnici su tražili da se prekine pokušaj vraćanja deteta majci, jer se sve pretvorilo u zlostavljanje deteta od strane institucija. Otac deteta navodi da su majka i sudija, svesno i sa umišljajem izvršili krivično delo nasilje u porodici prema detetu, tako što je sudija dozvolila majci da u sudnici svojim bezobzirnim ponašanjem sprovodi psihičko nasilje nad detetom.

Sudija je odbila da se izuzme iz daljeg postupanja u predmetu iako je znala da je protiv nje podneta krivična prrijava, i da je od tog momenta u sukobu interesa, čime je počinila krivično delo Kršenje zakona od strane sudije. Sud je odbio zahtev za izuzeće sudije.

Otac deteta 8 godina pokušava kroz institucionalnu borbu da dokaže da je dete zlostavljano od strane majke. Nema kome se nije obraćao od institucija i priložio snimke kao dokaze zlostavljanja, lekarske nalaze povreda deteta, mišljenja veštaka, dokaze o nepravilnostima o radu nadležnog Centra za socijalni rad...U medjuvremenu je ocu izrečena kazna zatvora, zbog odbijanja da dete preda majci.

O brojnim nepravilnostima, kršenju zakona, procedura i zanemarivanju interesa deteta od strane institucija, kroz dokumentovane dokaze, govori otac, sakrivenog identiteta.

Sreda, 21. novembar u 22:00