Nećete verovati - Subota, 26. oktobar - Šta su Tarabići predvideli Srbiji u ovom veku?

Iduće godine navršiće se tačno 200 godina od vremena u kojem su živeli Tarabići i proricali budućnost. Mnogi su ubeđeni da su oni pre dva veka prorekli mnoge svetske ali i srpske događaje. Njihove vizije su prepisivane, dopisivane i bezbroj puta, izgleda, zloupotrebljivane u kojekakve a najčešće političke svrhe.
Međutim, sledbenici Tarabića sada su se dosetili i napisali tumačenje originalnog proročanstva koja po nas Srbe izgleda veoma ohrabrujuće.

26.10.2019. - 06:47h