Exploziv - Petak, 24. septembar - Kako je biti kovid turista?

Biti turista, ovog leta, nije bilo lako. Sezonu iza nas pamtićemo najviše po želji da se opustimo i strahu da se ne zarazimo. ​ Pošli smo put kovid turiste u tri nama bliske zemlje - Grčku, Crnu Goru i Albaniju i istraživali, za koje su se destinacije turisti uglavnom opredeljivali? Ko su domaćini koji su najviše strahovali od korone, koja su to mesta na kojima smo mogli potpuno da se opustimo, kao i kako je to biti turista u ovoj 2021. godini?​

24.09.2021. - 14:29h