Exploziv - Četvrtak, 8. april - Migranti, ljudi brojevi

Tu su medju nama. Već godinama. A o njima ništa ne znamo. Znamo da su iz tačke A krenuli u tačku B. I onda, ne svojom voljom, zastali ovde. O njima čitamo samo u rubrici Crna hronika. I to bez imena i prezimena. A nemaju čak ni inicijale. Ovo je priča o ljudima koji su postali brojevi. Više od milion migranata prošlo je kroz Srbiju od 2015. godine, većina žudeći da stigne do zemalja Evropske Unije. Neki ljudi su to iskoristili kao šansu da se brzo obogate tako što ih ilegalno prevoze preko granica. Posetili smo prihvatne centre u Šidu, Banji Koviljači i Vranju da saznamo ko su migranti koji pristaju na takve prevoze, ali istražujemo i ko su ljudi koji ih krijumčare.​

08.04.2021. - 13:31h