Exploziv - Petak, 19. mart - Vodimo vas putem kocke, stare više od pola veka u selo u kome žive biznismeni bez vode i puta

Selo Strojkovce nalazi se na teritoriji grada Leskovca. Ima 350 kuća i na desetine firmi. Vodimo vas putem kocke, stare više od pola veka u selo u kome žive biznismeni bez vode i puta.

19.03.2021. - 13:42h