Exploziv - Utorak, 9. mart - Šta je razlog da ima sve više feminiziranih muškaraca?

Večeras u EXplozivu priča u kojoj su svi. I protivnici, zastupnici, eksperti, ljudi starog kova ali i oni koji su pristali na naš eksperiment. Da je sve više feminiziranih muškaraca, to je činjenica! EXploziv međutim istražuje zašto!

09.03.2021. - 09:50h