Exploziv - Sreda, 16. decembar - Ko je prisutan na času?

Google učionica, Google mit, ZOOM , to je danas đačko doba ... Čini se da deca neće naučiti azbuku ako ne znaju informatiku. Još dva-tri dana ostala su do raspusta, zato proveravamo da li će na kraju ovog polugodišta ocene zapravo dobiti roditelji. Koliko sati dete danas sedi ispred ekrana, a koliko nad knjigom? Ali kako se sa svim ovim izazovima nose i nastavnici? ​

16.12.2020. - 09:00h