Exploziv - Sreda, 23. septembar - Zašto žene trpe nasilje, zašto ne odu, zašto se vraćaju nasilnicima?

Pandemija korona virusa dovela je do porasta nasilja nad ženama. U Francuskoj su čak razmišljali da uvedu poseban broj koji bi žrtve mogle da pozovu kada ne mogu ni da prijave nasilje, odnosno kada uopste ne mogu da govore. Zašto žene trpe nasilje, zašto ne odu, zašto se vraćaju nasilnicima? Jedna Sonja odlučila je da o svom iskustvu govori za Exploziv!

23.09.2020. - 13:00h