Exploziv - Četvrtak, 18. jun - Zavirite u srpsku kraljevsku prošlost

Marina Marković Marinković obratila se našoj redakciji nakon što je videla originalni spis o kumstvu kralja Aleksandra Karađorđevića u priči baka Marije iz Zavlake. Vođena tom idejom, poželela je da pronađe i dokaz o svom rodoslovu kao uspomenu na svog oca Petra. Pomogli smo joj da zaviri u kraljevsku prošlost.

18.06.2020. - 11:50h