Exploziv - Sreda, 3. jun - Nadimci prevladali: Mačvanima nisu dovoljni ime i prezime da bi razumeli o kome se radi

U Srbiji nije retkost da se pored krštenog imena i prezimena dodaju nadimci. Međutim, običaj drugog “krštenja”, u Mačvi je toliko daleko otišao da ima i onih koji se ne odazivaju na kumovo ime. Putpuna zbrka nastaje kod prezimena, pa mnogi pored dva imena imaju i dva prezimena!

03.06.2020. - 13:40h