Exploziv - Sreda, 18. decembar - Igor Milanović

Njegov život i njegova karijera ne mogu da stanu u jednu televizijsku emisiju, koliko god da ona traje. I koliko god da su se mediji oko njega trudili, on je uvek zazirao od kamere i novinara. Bio je i ostao je najbolji na svetu. Sinonim za vaterpolo ili imenom I prezimenom Igor Milanović.​

18.12.2019. - 14:32h