Exploziv - Utorak, 29. oktobar - Ljuma Milićević je prva snaja iz Albanije koja je postala domaća, ali se i dalje bori...

Skoro 300 Albanki je zahvaljujući braku sa državljanima Srbije uz porodicu i obećanje da će živeti bolje, dobilo i srpsko državljantsvo. To znači pravo na ličnu kartu, pasoš, vozačku i zdravstvenu knjižicu. Ljuma Milićević je prva snaja iz Albanije koja je postala domaća. Pre devet godina ostala je bez muža, s dvoje male dece i bolesnom svekrvom, u zabiti Goliji. Osam godina pošto joj je ministar policije lično uručio dokument zahvaljujući kom je dobila pravo da ostane da živi u Srbiji, Ljuma Milićević se i dalje bori da svojim sinovima obezbedi pristojan život.

29.10.2019. - 12:28h