Exploziv u petak 15. marta otvara vrata najpoznatijeg zatvora bivše Jugoslavije

Exploziv​ zbog vas otvara kapije najpoznatijeg zatvora bivše Jugoslavije. U zeničkom zatvoru trenutno boravi više od 700 osuđenika. Ovde zajedno služe više od 7000 godina kazne. Svoje zatvorske dane dele sa ratnim zločincima sa sve tri nekada zaraćene strane.

15.03.2019. - 13:16h