Exploziv 10. decembar - Da li iz Srbije u inostranstvo stižu falsifikati umetnčkih dela?

Visoka cena ne zna;i da su cipele koje nosite, parfem na koji mirišete, firmirani sat koji ste upravo kupili ili sportska jakna koju merkate - originali. Isto važi i za umetnicka dela. Da li je rad potpisan imenom slavnog slikara pravi ili vešt falsifikat pitanje je koje svuda u svetu sebi postavljaju ljubitelji, kolekcionari, izlaga;i i trgovci umetni;kih dela. Posle novih optužbi da je najpoznatiji srpski istoričar umetnosti glavni aker velike afere u Nemačkoj, EXploziv istražuje da li iz Srbije na inostrano tržište umetnickih dela zaista stižu falsifikati.
10.12.2018. - 13:15h