Exploziv 25. april: Da li će beskućniku Mihajlu konačno osmehnuti sreća!

Našli smo ga na ulici. Godinama je spavao ispred Narodne biblioteke u Beogradu, pod vedrim nebom. Posle naše prve reportaže o beskućniku Mihajlu javio se čovek sa ponudom da ga zaposli u Slovačkoj. Ali za Mihajla bez pasoša i ostalih dokumenata ta ponuda bila je nedostižan san. Sada se i to promenilo.
25.04.2018. - 14:14h