EXploziv u petak: Kad je teško ljudi često spas traže tamo gde sigurno nije - u porocima

Kad je teško ljudi često spas traže tamo gde sigurno nije - u porocima. Svi znamo da je bolje pomoć tražiti u medicini ili u crkvi. Ali šta ako uz tri Oče naša dobijete i drogu? Odgovor večeras u EXplozivu!​
02.03.2018. - 14:44h