Praksa

STRUČNA PRAKSA NA PRVOJ TV I B92

Studenti III, IV godine, apsolventi, studenti Master studija

  

1.     PROMOCIJA, PR & MARKETING

 • PR saradnik

Organizovanje i sprovođenje kampanje PR, odnosa s medijama, ažuriranje materijala za izradu web stranice internet sajta kompanije, praćenje press clippinga.

 • Saradnik u marketingu

U oblasti on - Air promocije, odgovoran za osmišljavanje on - Air promocije. Planiranje foršpane i radi na organizaciji izrade različitih segmenata promo materijala. 

2.     WEB SEKTOR

 • Web developer

Potrebno osnovno pozvanje razvoja za web sa akcentom na sledećim tehnologijama:

 • PHP
 • HTML(5)
 • CSS
 • JavaScript

Prednost će imati kandidati sa poznavanjem razvoja za moblilni web.

 • Web novinar

Prikupljanje tekstova, slika, video materijala za celokupni Web- zvanični sajt Televizije. Pisanje tekstova i editovanje prikupljenjenih materijala.

 • Online sales Intern

Upoznavanje sa savremenim sistemima web prodaje, izradom strategije i praćenjem rezultata.

 • Mobile developer

Osnovno poznavanje razvoja za mobilne platforme, primarno Android i iOS.

3.     SEKTOR TV TEHNIKE

 • Broadcast IT (BIT)

Upoznavanje sa Broadcast računarskom mrežom i sistemima za proizvodnju i obradu TV programa zasnovanog na IT tehnologijama i obezbeđivanje njenog permanentnog razvoja.

 • Sektor Studijske tehnike

Upoznavanje sa pripremom i podešavanjima tehnike u okviru studijskih kapaciteta kao i reportažnih kola za potrebe realizacije snimanja i emisija koje idu uživo.

 • Sektor telekomunikacija

Obuhvata učenje o procesima prenosa i distribucije signala.

4.     TV PRODUKCIJA

 • Montažer

Praktičan rad montažera obuhvata redakcije informative i zabavnog programa. 

 • Snimatelj

Praksa snimatelja obuhvata redakcija informativnog programa i dokumentarne forme. 

 • Kamerman

Obuhvata praksu i obuku za studijske emisije. 

 • Producent

Praktičan rad u redakcijama dnevnog programa.

 • Tonski snimatelj

Obuhvata praksu i obuku za studijske emisije. 

 

Ukoliko želite da steknete praktično znanje tokom studiranja

pošaljite svoj CV praksanatv@prva.rs!