Menadžment TV Prva


Manja Grčić - Generalni Direktor

Katarina Pavlović - Direktor Programa

Marija Karan - Direktor Prodaje

Aleksandar Radoš - Direktor PR-a, komunikacija i marketinga

Zlata Kalić - Direktor Produkcije

Monika Popov - Menadžer Ljudskih resursa

Katarina Pavlović - Menadžer za kablovske i tematske kanale

Maja Ćorac Ninković - Direktor Informativnog programa

Slađana Paunović - PR menadžer