Uloguj se

Uloguj se

Pretraga
Pronađite nas na

Info

08. 03. 2017. 11:00   >>  18:43

Dan žena je: Otvoreno govoriti o pravima žena

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan žena. Tim povodom direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je čestitala svim ženama 8. mart i poručila da je važno da otvoreno govorimo o pravima žena.

Važno je da svakog dana u godini govorimo o ostvarenom napretku i načinu očuvanja dostignutih standarda, ali je i podjednako važno da otvoreno govorimo o problemima sa kojima se suočavaju žene u našem društvu. Ovakav iskren dijalog, dovodi do pronalaženja najboljih rešenja za unapređenje položaja žena, i obaveza je države ali i celokupnog društva.

Paunović je podsetila da je u poslednjih nekoliko godina dosta urađeno na povećanju zastupljenosti žena u organima javne vlasti. Žene čine 62,24% od ukupnog broja državnih službenika. Na rukovodećim izvršilačkim mestima je 53,23% žena, a 45% radnih mesta pripada ženama koje su na položaju. Moramo još dosta da radimo kako bi se povećao broj žena u jedinicama lokalne samouprave, posebno žena donosilaca odluka od značaja za lokalnu zajednicu.

Potrebno je i da tokom cele godine ulažemo dodatne napore u cilju ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije žena u svim oblastima života, a posebno u oblasti zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Paunović je poručila da će usvajanje i primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici dovesti do toga da sigurna kuća ne bude jedino mesto za zaštitu žrtve nasilja, već će to postati njihova kuća. Novim zakonskim rešenjima država šalje jasnu poruku da se nasilje neće tolerisati.

Paunović dodaje da je Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika usklađen zakonodavni okvir sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (Istanbulska konvencija). Uvedena su nova krivična dela i pooštrene kazne za određena dela protiv polne slobode, dok je za neka od ovih dela izričito zabranjeno ublažavanje kazne. Od juna 2017. godine počinje primena svih zakonskih rešenja u praksi čime će se obezbediti daleko efikasnija zaštita i sankcionisanje nasilja.

0 Komentari

Ukoliko želite da komentarišete sa svojim korisničkim imenom, molimo vas da se ulogujete.

Ostali komentari